VERİ KORUMA POLİTİKASI

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., Kişisel Verilerinizi öncelikli olarak korumaya kendini adamıştır. Toplandığımız herhangi bir Kişisel Verinin işlenmesinin şeffaflığını sağlamaya ve www.zetas.com.tr web sitemizde (“Web Sitesi”) toplanabilecek Kişisel Verilerinizin işlenmesiyle ilgili tüm ilgili bilgileri size sunmayı taahhüt ediyoruz.

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş. (“biz” veya “Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.”) bu Web Sitesini ziyaret ettiğinizde Kişisel Verilerinizi toplayabilir ve işleyebilir. Veri sorumlusu olarak Soletanche Freyssinet, bize sağladığınız Kişisel Verilerden sorumludur.   Gizliliğinizi ve Kişisel Verilerinizi mümkün olan en etkili şekilde korumak için bir veri koruma görevlisi atadık. Düzenleyicinin tek temas noktası olan bu kişi, verilerinizi yürürlükteki yasalara uygun olarak işlememizi sağlar.

Veri koruma görevlimizle aşağıdaki adreste iletişime geçebilirsiniz: dpo@sf-group.com.

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş. ile 280 Avenue Napoléon Bonaparte, 92500 Rueil-Malmaison France adresinden + 33 1 47 76 42 62 numaralı telefondan veya bu Web Sitesinde bulunan iletişim formu ile iletişime geçilebilir.

TAAHHÜT

Kişisel verilerini işlediğimiz kişiler için mümkün olan en yüksek düzeyde koruma sağlamayı taahhüt ediyoruz (“Veri Konuları”). Kişisel verilerin ve özellikle de müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması, mesleki gizlilik yükümlülüklerimiz göz önüne alındığında bizim için daha önemlidir.

Kişisel verileri işlerken yürürlükteki düzenlemelere her zaman uymayı taahhüt ederiz. Örneğin, her zaman aşağıdaki ilkelere uyacağız:

Kişisel verilerinizi yasal, iyi niyetle ve şeffaf bir şekilde işleyeceğiz;

Kişisel Verilerinizi belirli, açık ve meşru amaçlarla toplayacağız ve bu amaçlarla bağdaşmayacak şekilde işlemeyeceğiz;

İşlenen Kişisel Verilerin, işlenme amaçları ışığında uygun, ilgili ve gerekli olanlarla sınırlı olmasını sağlayacağız;

Kişisel Verilerin doğru ve gerekirse güncel olmasını sağlamak için elimizdengeleni yapacağız. İşlenmekteki amaçlara uygun olmayan tüm Kişisel Verilerin derhal silinmesini veya düzeltilmesini sağlamak için tüm makul önlemleri alacağız; 

Kişisel Verilerinizi, işlenmekte olduğu amaçlar ışığında yalnızca ihtiyaç duyulan süre boyunca tanımlanmanızı sağlayacak bir formda tutacağız;

Kişisel verilerinizi, bu verilerin uygun bir güvenlik düzeyi tarafından korunmasını sağlayacak şekilde işleyeceğiz.

Somut olarak, bu taahhütler şu anlama gelir:

Gizlilik haklarınıza saygı gösteririz;

Kişisel verilerinizin korunmasını ve güvenliğinin endişelerimizin merkezinde yer almasından emin olacağız;

Her işleme işlemini, tasarım gereği gizlilik ilkesine uymak için veri koruma ilkelerini hesaba katarak değerlendireceğiz;

Kişisel verilerinizi dikkatinize getirilmeyen amaçlar için kullanmayacağız;

Kişisel verilerinizi ne paylaşacağız ne de üçüncü taraflara satacağız;

Kişisel verilerinizi korumayı ve korumayı taahhüt ediyoruz. Bu amaçla, yalnızca güvenilir ortaklarla çalışacağız;

Haklarınıza saygı gösteririz ve makul olması koşuluyla isteklerinize uymak için elimizden geleni yapacağız.

BİLGİ İŞLEM

Herhangi bir Kişisel Veri açıklamadan Web Sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ancak, web sitelerimizin belirli bölümlerine erişmek ve/veya belirli bilgi veya hizmetlerden yararlanmak isterseniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyeceğimiz Kişisel Verilerinizi toplayabiliriz.

“Kişisel veriler”, e-posta adresi, aile adınız ve adınız, IP adresiniz vb.

Kişisel Verilerinizi bu Web Sitesinin iletişim formu aracılığıyla ve başka yollarla toplarız. Bazı durumlarda, Kişisel Verilerinizi doğrudan sizden toplarız. Diğer durumlarda, Kişisel Verileriniz üçüncü bir taraf tarafından bize açıklanabilir.

İşleyebileceğimiz kişisel veriler şunlardır:

aile adınız ve adınız, e-posta adresiniz gibi kimlik verileri;

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.’de bir pozisyona başvurmak istiyorsanız, CV’niz, diplomalarınız, mesleki deneyiminiz gibi iş başvurularından elde edilen veriler.

Bu Web Sitesinin kullanıcılarının etkinliğiyle ilgili bazı bilgiler otomatik olarak toplanabilir. Bu bilgiler sadece Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.’e yöneliktir ve Web Sitesini geliştirmek ve geliştirmek amacıyla çalışmalar, istatistikler, izleyici ölçümleri ve diğer analizler için temel olarak kullanılabilir. Ayrıca, kişisel verilerinizi işleyebiliriz:

Web Sitemizi geliştirmek ve güncel tutmak ve güvenliğini sağlamak;

müşteri memnuniyeti anketleri yapmak;

katılabileceğiniz tartışma forumlarını yönetmek;

işe alımları yönetmek için, emplois.vinci.com web sitesinde olduğu gibi pozisyonlar için çevrimiçi başvurduğunuzda veya bize spontane bir iş başvurusu gönderdiğinizde;

istatistik oluşturmak ve Web Sitesini optimize etmek;

Web Sitemizde yayınlanan isteklere yanıt olarak belge göndermek;

şirketimiz ve faaliyeti ile ilgili bilgileri iletmek, gelen tüm soruları yanıtlamak ve sunulan hizmetler hakkında bilgi iletmek.

Kişisel verilerinizi her zaman aşağıdaki yasal dayanaklardan birine uygun olarak işliyoruz:

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş. ile bir sözleşme imzaladığınızda ve bu sözleşmenin ifası Kişisel Verilerinizi işlememizi gerektirdiğinde, bu verilerin işlenmesinin yasal dayanağı sözleşmenin ifasıdır;

Kişisel Verilerinizin işlenmesinin talebiniz üzerine alınan sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekli olduğu durumlarda, bu verilerin işlenmesinin yasal dayanağı bu sözleşme öncesi önlemler üzerine kuruludur. Bu, örneğin, başvurunuzla ilgili bir karar almak için CV’nizi değerlendirmemizi gerektiren bir iş başvurusu gönderdiğinizde olduğu durumdur;

Kişisel Verilerinizin işlenmesinin meşru çıkarlarımızı takip etmemiz için gerekli olduğu durumlarda, verilerin işlenmesinin yasal dayanağı meşru çıkarlarımız üzerine kuruludur. Örneğin, Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.’nin meşru menfaatlerine uygun olduğu için Kişisel Verilerinizi sizi iş için talep etmek üzere işleyebiliriz;

Kişisel Verilerinizi, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerde listelenen diğer yasal dayanaktan herhangi birini çağırarak da işleyebiliriz.

SAKLAMA SÜRESİ

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., Kişisel Verilerinizi yalnızca işlenmekte olduğu amaçlar ışığında, yürürlükteki yasalara uygun olarak gerekli olan süre boyunca saklayacaktır. Bu nedenle, Kişisel Verilerinizin saklanma süresi, aşağıdaki başparmak kurallarına uygun olarak işlenme amacına bağlı olacaktır:

müşteri ilişkileri yönetimi: Müşteri ile ilişkinin sona eki takip eden 5 yıl;

faturalama: söz konusu işlem yılının bitiminden sonraki 10 yıl;

hesaplar: söz konusu işlem yılının bitiminden sonraki 10 yıl;

iş başvurularının yönetimi: Başvuru sahibi ile son irtibatı takip eden 2 yıl;

hizmet sağlayıcılarla ilişkinin yönetimi: ilişkinin bitimini takip eden 5 yıl;

Web Sitesinin iletişim formu aracılığıyla bize yapılan talepleri yanıtlamak: ilgili talebi yanıtlamak için gereken süre boyunca veya talebiniz bu amaçlardan biriyle ilgiliyse yukarıda gösterilen sürelerden biri için.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel Verileriniz Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş. ve güvenilir hizmet sağlayıcıları tarafından Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) saklanacaktır. Ancak, bazı durumlarda, Kişisel Verileriniz belirli veri işleme işlemleri için AB ve AEA dışındaki bir ülkeye de aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizin AB veya AEA dışına aktarılması durumunda, verilerin güvenli bir şekilde ve yürürlükteki kural ve düzenlemelere uygun olarak aktarılmasını sağlayacağız. Verilerin aktarıldığı ülke AB ile karşılaştırılabilir bir koruma özelliğine sahip değilse, “uygun veya uygun garantilere” başvururuz.

Bu uygun veya uygun garantiler, Kişisel Verilerinizin Korunması’nın Avrupa topraklarından ayrıldığında bile garanti edilmesini sağlamanın bir yoludur. Uygun garantiler, örneğin Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen standart sözleşme şartlarına başvurmayı içerebilir.

Kişisel Verilerinizin üçüncü bir ülkeye planlı bir şekilde aktarılması, Avrupa Komisyonu tarafından bir yeterlilik kararının varlığı veya bulunmaması ve uygun olduğu durumlarda uygun garantilere atıfta bulunulması ve bunların bir kopyasının veya mütalaa için mevcut oldukları yerin güvenliğinin sağlanması hakkında sizi vaka bazında bilgilendireceğiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ALICILARI

Kişisel Verilerinizi sorumlu hizmet sağlayıcılarımıza aktarabiliriz:

barındırma işlemleri (OVH);

bakım işlemleri.

Ayrıca, Kişisel Verilerinizi ikamet ettiğiniz ülke içinde veya dışında, yasalar, mahkeme kararları ve/veya resmi makamlardan gelen taleplerle açıklamak zorunda kalabiliriz. Kişisel Verilerinizi, ulusal güvenlik nedeniyle veya yasalarca korunan bir yasanın veya zorunlu kamu ihtiyacının uygulanması amacıyla, bir açıklamanın gerekli veya uygun olduğunu tespit edersek de açıklayabiliriz.

Ayrıca, mevcut çarelere başvurarak, Genel Hüküm ve Koşullarımızı uygulayarak, dolandırıcılığı araştırarak veya operasyonlarımızı veya kullanıcılarımızı koruyarak haklarımızı korumak için açıklamanın makul bir şekilde gerekli olduğunu iyi niyetle tespit edersek Kişisel Verilerinizi de açıklayabiliriz.

Son olarak Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., dünya çapındaki faaliyetlerini her an yeniden yapılandırabilir. Bu önlemler, Kişisel Verileri mevcut veya potansiyel müşterilere açıklamamıza veya potansiyel satıcılardan Kişisel Veriler almamıza neden olabilir. Bu tür bir işlemin parçası olarak açıklanan Kişisel Verilerin gizliliğinin her zaman yeterli şekilde korunmasını sağlayacağız.

HAKLARINIZ

Kişisel Verilerinizin işlendiğini veya işlenmediğini (erişim hakkı) bizden teyit etme hakkına sahipsiniz. Bu durumda, Kişisel Verilerinize erişebilir ve bu verilerin işlenme amacı, ilgili Kişisel Veri kategorileri vb.

Ayrıca Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep edebilirsiniz.

Ayrıca Kişisel Verilerinizin işlenmesine karşı çıkma veya işlenmesinin sınırlandırmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, bu hakkı kullanmak için gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde kişisel verilerinizin yapılandırılmış ve standartlaştırılmış bir biçimde size gönderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu hakları kullanmak isterseniz, lütfen DPO’muza aşağıdaki adreste iletişime geçebilecek bir e-posta gönderin: info@zetas.com.tr.

Talebinizi memnuniyetinize göre işleme almamızı sağlamak için kimliğinizi uygun herhangi bir yolla kanıtlamanız gerekir. Bu konuda herhangi bir şüphemiz olması durumunda, sizden imzalı kimlik kartınızın bir kopyasının iletilmesi gibi ek bilgiler isteyebiliriz.

İsteklerinize memnun etmek için elimizden geleni yapacağız. Cevabımız ne olursa olsun, bir aylık bir zaman ölçeği içinde yanıt vermeyi taahhüt ederiz, ancak yanıt sürelerimiz karmaşıklığa ve ilgili istek sayısına bağlı olarak iki ay daha uzatılabilir.

Herhangi bir nedenle, cevabımızın tatmin edici olmadığına inanıyorsanız, Fransa’nın CNIL [veri koruma izleme örgütüne] şikayette bulunabileceğinizi lütfen unutmayın.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., toplandığımız, kullandığımız veya aktardığımız Kişisel Verileri kayıp, haksız kullanım, kurcalama veya imhaya karşı korumak için çeşitli teknolojik ve organizasyonsal güvenlik önlemleri kullanmaktadır.

Ancak Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş. bu vesileyle Kişisel Verilerin İnternet üzerinden iletim güvenliğinden sorumlu olduğunu beyan etmez.

DIŞ WEB SİTELERİ

Web sitelerimizde harici web sitelerine bağlantılar bulunabilir.

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş. bu harici web siteleri ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir ve herhangi bir beyanda bulunmamaktadır.

POLİTİKAMIZIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Bu politika en son 06/10/2020 tarihinde güncellenmiştir.

Bu politikayı, en son teknolojik gelişmelere, ticaretimizdeki ortak uygulamaya ve geçerli düzenleyici gerekliliklere uygun kalmasını sağlamak için veya başka nedenlerle zaman zaman değiştirebiliriz.

Politikamızda büyük değişiklikler yapmamız gerekirse, değişiklik yürürlüğe çıkmadan önce Web Sitesinin ana sayfasında açıkça görülebilen bir duyuru yayınlayacağız.