HİZMET ŞARTLARI

AMAÇ

www.zetas.com.tr web sitesinin (‘web sitesi’) amacı, Soletanche Freyssinet Grubu ve üye şirketleri hakkında Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş. çalışanlarına, Grup ve (‘kullanıcıların’) başarıları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen tüm iş ve özel kullanıcılara bilgi vermektir.

Bu ayrıntılar ve veriler, belirli bir amaca uygunluğunun hiçbir garantisi olmadan genel bilgi olarak sağlanmaktadır. Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş. önceden haber vermeden istediği zaman bunları değiştirebilir veya güncelleyebilir.

Web sitesi aracılığıyla sunulan tüm ayrıntılar ve veriler ve daha genel olarak yazılım, veri, metin, grafik, resim, ses, video, logo, sembol ve html kodu da dahil olmak üzere tüm bileşen parçaları, bundan böyle ‘İçerik’ olarak anılacaktır, kullanıcılara yalnızca ve yalnızca bilgi amaçlı olarak sunulmaktadır. Bunlar hiçbir şekilde ticari bir teklif, lisans veya tavsiye olarak yorumlanamaz, kullanıcı ile Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş. arasında herhangi bir iş ilişkisi oluşturmaz. Bu web sitesinde sağlanan İçerik, kullanıcıları sağlanan bilgileri kontrol etme ihtiyacından muaf tutmaz.

Web sitesinin kullanımı, aşağıdaki web sitesi Hizmet Şartlarına ve Fransız yasalarına uygunlukla uyumludur. Web sitesine erişen herhangi bir kişi web sitesini Kullanım Koşullarını kabul eder ve bunlara uymayı taahhüt eder.

‘Biz’ ve ‘bizim’ terimleri Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.’yi veya daha genel olarak ana Grubun diğer yan kuruluşlarını ifade eder.

KÖPRÜLER

Web sitesi, Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş. tarafından işletilip işlettilmeyen veya kontrol edilen diğer web sitelerine veya diğer İnternet kaynaklarına köprüler içerebilir.

Bağlantı etkinleştirme

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., bu web siteleri, içerikleri, işletmeleri, güncellemeleri, uyumlulukları ve doğruluğu veya harici kaynaklara bağlanma sonucunda iletilen virüsler veya kötü amaçlı yazılımlar sonucu oluşan hasarlar da dahil olmak üzere kendi web sitesinin kullanıcıları tarafından bunların kullanımı için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Özellikle internette dolaşan bilgisayar virüslerine karşı donanımlarını, verilerini veya yazılımlarını korumak için tüm uygun ve ilgili adımları atmak İnternet kullanıcılarının sorumluluğundadır.

Bağlantı yetkilendirmesi

Bu web sitesine köprü kurmak, aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.’nin önceden yazılı iznini almaya tabidir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu web sitesi, ticari markalar, telif hakları, çizimler ve veritabanı üreticisinin sui generis hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır ve Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.’nin münhasır mülkiyetinde olmaya devam etmektedir.

Metin, veri, grafik, resim, ses, video, logo, simge ve html kodu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İçeriği fikri mülkiyet hukuku ile korunmaktadır ve kullanımı için izin vermiş Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.’nin veya üçüncü tarafların mülkiyetindedir.

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.’nin önceden açık yazılı izni olmadan, kullanılan işlem ve/veya ortam ne olursa olsun, bu web sitesinin, içeriğinin herhangi bir bölümünün ve/veya web sitesinde gösterilen ticari markaların çoğaltılması, temsili, kullanımı veya değiştirilmesi kesinlikle yasaktır.

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.’nin bu tür yetkisiz kullanımdan haberdar olur olmaz yasal işlem başlatamaması, bu tür bir kullanımın kabulü veya kovuşturmadan feragat edildiği anlamına gelmez.    Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.’nin veya üçüncü taraf telif hakkı sahibinin önceden açık yazılı izni olmadan bu unsurlardan hiçbirine örtülü bir hak veya lisans atfedilemez.

Bununla birlikte, kullanıcıların, web sitesinin yeniden üretilen sayfalarında görünebilecek telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarının sistematik olarak görsel olarak tanınmasına bağlı olarak, web sitesinin öğelerini yalnızca özel kullanım için temsil etmelerine ve/veya çoğaltmalarına izin verilir.

Veri tabanları

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., herhangi bir web sitesi veri tabanındaki içeriğin yeniden kullanılmasını, çoğaltılmasıni veya çıkarılmasını açıkça yasaklar. Kullanıcılar herhangi bir yetkisiz yeniden kullanım, çoğaltma veya çıkarma işleminden sorumlu tutulacaktır.

Resim telif hakkı

Müşteriler, ortaklar ve daha genel olarak, bu web sitesinde yayınlanan fotoğraf ve videolarda temsil edilen tüm kişiler, imajlarının Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., markaları, şirketleri veya ortakları, müşterileri, proje yönetimi veya alt yüklenicileri için üretilen kampanyalar amacıyla kullanılmasına izin vermişlerdir.

Bu web sitesinde görüntüleri kullanılan Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş. çalışanları ve yöneticileri, bu ikonografik belgelerin Grup dış iletişim amacıyla kullanılmasına izin vermişlerdir.

Web sitesinin kullanıcıları, Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.’nin önceden açık yazılı izni olmadan bu fotoğraf ve videoları hiçbir şekilde çoğaltamaz, temsil edemez veya kullanamaz. Bu belgelerin tamamı veya bir kısmı olsun, yukarıda belirtilen yükümlülüklere aykırı olarak kullanılması yasal işlemlere neden olabilir.

SORUMLULUKLAR VE GARANTİLER

İçerik, açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın ve özellikle İçeriğin kullanıcıların ihtiyaçlarını karşıladığını veya İçeriğin güncel olduğunu garanti etmeden ‘olduğu gibi’ sağlanır.

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., web sitesinin güvenilir İçerik sağladığından emin olmak için çabalamaktadır, ancak web sitesinin yanlışlıklar, tipografik hatalar, ihmaller ve/veya virüslerden arındığını hiçbir şekilde garanti etmemektedir.

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., İçeriği herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmadan iyileştirme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar.

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., web sitesinde bulunan yazılımların kullanımından kaynaklanan sonuçları garanti etmez. Kullanıcılar, bu web sitesinde yer alan bilgilerin her türlü kullanımı için tek sorumluluğu kabul eder.

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., web sitesinin kesintiye uğraması, askıya alınması veya arızaya uğraması veya veri kaybı veya hata durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., Soletanche Freyssinet’in daha önce bu tür bir önyargının ortaya çıkabileceği olasılığının farkında olduğu durumlarda bile, bu web sitesinin veya onunla bağlantılı diğer web sitelerinin kullanımından kaynaklanan dolaylı önyargılar için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

KULLANICI TAAHHÜTLERİ

Tüm web sitesi kullanıcıları bu hizmet koşullarına tam olarak uymayı kabul eder ve özellikle şunları kabul eder:

Kişisel veriler hariç olmak üzere, kullanıcı tarafından Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.’ye web sitesi aracılığıyla sunulan herhangi bir bilgi, öğe, proje, dosya veya yorumun üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını veya yürürlükteki diğer mevzuatları ihlal etmediğine emin olun

Kullanılan bilgisayar yapılandırmasının virüs içermediğini ve mükemmel çalışma düzeninde olup olmadığını denetleyin

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.’ye, bağlı kuruluşlarına ve ortaklarına sağlanan bilgileri her türlü şekilde kullanma hakkı verin (kişisel veriler hariç)

web sitesinin belirli bölümlerine erişmek için Şirket tarafından sağlanan giriş bilgilerinin ve şifrelerin gizliliğini korumak ve bu nedenle bu tür giriş bilgilerinin ve şifrelerinin kullanımı ve güvenliği için tüm sorumluluğu kabul edin. Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., sağlanan erişimin fiili veya hileli kullanımı durumunda web sitesine erişimi askıya alma hakkını saklı tutar.

KİŞİSEL VERİLER VE ÇEREZLER

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza bakın

DEĞİŞİKLİK

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., web sitesine ve Hizmet Şartlarına erişmek için kullanılan yöntemleri istediği zaman değiştirme ve/veya güncelleme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler ve güncellemeler, herhangi bir zamanda geçerli olan Hizmet Koşullarını doğrulamak için bu bölüme düzenli olarak başvurması gereken kullanıcılar için bağlayıcıdır.

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., önceden bildirimde bulunmadan ve web sitesi veya İnternet kullanıcılarına önceden bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın web sitesinin tamamını veya bir kısmını değiştirme ve/veya silme hakkını saklı tutar.

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., web sitesine erişimde yaşanan herhangi bir zorluktan veya iletişimdeki herhangi bir arızadan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

İRTİBAT

Web sitesinin kullanımını düzenleyen koşullarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen iletişim formunu veya aşağıdaki adresi kullanarak bize e-posta info@zetas.com.tr

YETKİLİ YARGILAMA MERCİİ

Web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır. Anlaşmazlık durumunda, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır. Bu Hizmet Şartları Fransız yasalarına tabidir. Bu Hizmet Koşullarının uygulanması, uygulanması ve/veya yorumlanmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, yargı yetkisi belirli bir yasa veya yönetmelik tarafından özel olarak tahsis edilmediği sürece, Paris mahkemelerinin yetki alanındaki hukuk mahkemeleri tarafından çözülecektir.

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., bu Hizmet Şartlarından herhangi birine uyulmaması durumunda, bu tür bir uyumsuzluğun niteliğine bakılmaksızın yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.