Öngermeli ankrajlar ile desteklenerek kazıya paralel yukarıdan aşağı yönde tek yüzlü kalıp ile imal edilen yerinde dökme betonarme perde (panel) duvarlardır.

Bu iksa sisteminde öngermeli ankrajlar anolar halinde ve yukarıdan aşağıya doğru kazı kademelerine paralel yerinde dökme inşa edilen betonarme perde elemanlar ile birlikte inşa edilir. Betonarme perde kalınlığı kazı derinliği, çevre yükler, zemin şartları vb. unsurlara bağlı olarak tipik olarak 20 cm ila 50 cm arasında değişken kalınlıkta uygulanabilir.

Betonarme Perde İksa Duvarı

İksa perdesinin kalınlığı için sınırlı yer olduğu durumlarda ve diğer iksa sistemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı ve serbest akifer niteliğindeki yeraltı su seviyesinin mevcut olmadığı zemin şartlarında uygulanabilir. 

Diğer iksa sistemlerine göre her ano ve kademede betonarme perdenin mukavemetinin beklenmesi zorunluğundan dolayı görece daha düşük bir imalat hızına sahiptir.

Benzer Uygulamalar