Dinamik yer değiştirme (dynamic replacement) yönteminde dinamik kompaksiyon yöntemine benzer yöntem ve ekipman kullanılmaktadır. Ancak, bu yöntemdeki fark ıslah uygulanacak zemine kırma taş ilavesi ile dinamik kompaksiyon etkisinin daha derin zemin tabakalarına iletilmesi ve çapı 2.0 m’yi bulan dinamik kompaksiyon esnasında oluşan çukura taş doldurulmasıdır.

Zemin ıslah yöntemleri arasında zeminlerin veya kontrolsüz dolguların, mühendislik ve mekanik özelliklerini yüksek derinliklerde iyileştirmek ve toplam ve farklı oturmaları azaltmak ve taşıma gücünü arttırmak amacı ile dinamik yer değiştirme metodu uygulanmaktadır.

Dinamik yer değiştirme ile teşkil edilen taş kolon yapıları üzerine inşa edilen sıkıştırılmış bir geçiş tabakası ve bu tabaka içerisinde oluşan zemindeki kemerlenme etkisi sayesinde düzgün yayılı yüklerin taş kolonlara taşıtılması mümkündür.

Benzer Uygulamalar