Vibro kompaksiyon (veya vibroflotasyon) olarak adlandırılan bu yöntemde vibrasyon ile arzu edilen derinliğe kadar granüler zeminin yerinde sıkıştırılarak ıslah edilmesi esastır. Bu yöntemin uygulanması doğrudan ıslah edilecek zeminin tane boyu dağılımına bağlı olup, iri daneli zeminlerde uygulanmaktadır.

Tipik olarak kil + silt oranı %12’den az olan granüler zeminler bu yöntemle oldukça yüksek birim hacim ağırlıklara kadar yerinde sıkıştırılabilmektedir. Aşağıdaki şekilde A noktasının sağında kalan tipte zeminlerin bu yöntemle sıkıştırılması için “kaba taneli” kalmaktadır.

Bu yöntemde bir vibratör belirli bir grid ve ara mesafe ile sistematik olarak zemin içerisine düşey olarak indirilir. Vibartörün içesinden geçtiği zemin vibrasyon etkisi olarak geçici olarak sıvılaşma durumuna ulaşır ve sonrasında zemin danelerinin daha sıkı bir biçimde yerleşmesi temin edilir.

Bu tip zeminlerde vibro’nun zemin içerisinde sürülmesi için ön delgi yapılması veya çok güçlü vibro ekipmanı kullanmak gerekli olabilir. Buna mukabil yine aşağıdaki şekilde D noktasının solunda kalan tipte zeminlerin geçirgenliği vibrasyon yöntemi için yeterli olmayabilir.

Ancak, aşağıdaki şekilde B ve C noktası civarında yer alan gradasyona sahip zeminlerde bu yöntem oldukça efektif olarak kullanılabilmektedir. İleride anlatıldığı üzere bu yönteme malzeme (taş) ilavesi ile taş kolon ile zemin ıslahı yapılabilmektedir.

Vibro kompaksiyon genel olarak üçgensel grid ile, ıslah edilecek zemin tipi, ıslah öncesi zemin yoğunluğu ve hedeflenen sıkışma miktarı, kullanılacak vibartör tipi (gücü, vibrasyon salınım amplitüdü, eksantrik kuvvet) ve sıkıştırma prosedürü (geçiş tekrar yüksekliği, sayısı vb) gibi parametrelere bağlı olarak, tipik ara mesafeleri 2.5 m ila 5.5 m olacak şekilde uygulanır.

Benzer Uygulamalar