Project Description

Burgu, kova veya karotiyer ile kazılarak inşa edilen betonarme fore kazıklarla teşkil edilmiş ankastre, ankrajlı veya strutlı iksa duvarlarıdır.

Fore kazıklar zemin içerisinde dairesel kesitli bir delgi yapılması ve bu delgi içerisine kazık donatısı ve beton yerleştirilmesi şeklinde inşa edilmektedir.

Zemin şartları, seviyesi, yeraltı suyu seviyesi, kazık boyu ve çapı gibi faktörlere bağlı olarak farklı kapasite ve boyutta makine ve ekipmanlar kullanılarak inşa edilebilir. Delgi esnasında zemin ve yeraltı suyu şartlarına, kazık boyuna ve kullanılan ekipman kapasitesine bağlı olarak muhafaza (kılıf) borusu kullanılarak veya bentonit çamuru kullanılarak yapılabilir.

bored pile
Çanakkale 1915 Piling

Fore kazıklar, delgi, donatının yerleştirilmesi ve beton dökülmesi sıralaması ile inşa edilir. Donatının yerleştirilmesi sonrasında betonlama tremi boruları kullanılarak kazığın alt ucundan yüzeye doğru yapılır. Tipik olarak fore kazık çapları 65 cm ila 450 cm çap arasında delgi ekipmanları ile yapılır. Yapım esnasında başlıca kalite kontrol bu amaçla geliştirilmiş özel ölçüm cihazları ile yapılan düşeylik ve derinlikle çap kontrolü, kullanılan bentonit çamurunun teknik şartname kriterlerine göre gerçekleştirilen kalite kontrol deneyleri, donatının konumlandırılması, dökülen beton hacmi ve yapım sonrasında ise süreklilik (integrity) deneyleri ve yükleme deneyleri (statik, dinamik, veya Oesterberg cell) ile sağlanmaktadır.

piling
Data sheet

Benzer Uygulamalar