Birbirlerini kesen veya kenetlenen diyafram duvar panelleri veya şerit kazıları ile teşkil edilen ve su girişini önlemek amacıyla uygulanan perde duvarlardır. Baraj gövdelerinin altında, set kenarlarında, kirlilik içeren alanlar veya katı atık toplama sahalarının çevresinde kullanılabilmektedir.

Yüksek yeraltı su seviyesi altında inşa edilecek kazı iksa sistemlerinde yeraltı suyu geçirimsizliğini temin etmek üzere iksa sistemi olarak da uygulanabilir. Diyafram duvar veya fore kazıklı iksa sistemleri ile uygulanabilen bu yöntemlerde iksa sisteminin bir önemli işlevi de yeraltı suyunun kazı çukuru içerisine dolmasının önlenmesidir.

Diyafram duvar ile iksa sistemleri yaygın olarak bu amaca yönelik olarak da inşa edilebildiği gibi kesişen fore kazık veya düşey elemanların fore kazık ile birlikte geçirimsizliği temine yönelik jetgrout ile teşkil edilmesi şeklinde inşa edilebilir.

 

Benzer Uygulamalar