Birbirlerini kesen fore kazık elemanları ile teşkil edilen ve su girişini önlemek amacı ile uygulanan perde duvar tekniğidir.

Kesişen kazıklar önce birer atlayarak plastik betonlu daha sonra aralarına girip ilk inşa edilen kazıkları kesecek şekilde donatılı kazıklar imal edilerek teşkil edilir. Birbirlerini kesen kazıklar saha içine su girişini önler. Bu tekniğin kullanıldığı projelerde düşeylik kriteri önem kazanır. 

Benzer Uygulamalar