Hafif yapılar veya çalışma alanı sınırlı projelerde uygulanan 30 cm’in altında çapı olan kazıklardır (veya mikro kazıklar). Enjeksiyon yöntemi ile uygulanırlar.

Mini kazıklar görece olarak küçük çaplı kazıklardır. Zemin şartları ve fonksiyonuna göre fore kazıklara nazaran daha düşük kapasiteye sahip olmaları sebebiyle düşük mertebedeki düşey yükleri taşımaya yönelik temel kazığı veya derin kazılarda içten destekli veya ankrajlı iksa sistemlerinin düşey elemanı ve / veya çekmeye maruz temellerde çekme elemanı olarak kullanılmaktadır. Mini kazıklardaki beton sürekliliğinin sağlanabilmesi için kazıkların boyu sınırlanmakta ve özel ince dane çaplı, granülometreli beton kullanılmaktadır.

Underpinning Zetaş

Benzer Uygulamalar