Project Description

Çakma kazıklar (deplasman kazıkları, sürme kazıklar) zemine vibrasyon veya itme yöntemi ile sürülen rijit yapısal elemanlar.

Çakma yöntemi ile inşa edilen kazıklar, düşey ve yatay yükleri taşımak amacı ile zemin içerisine önceden sürekliliği gözlenebilen belirli kesite sahip rijit yapısal elemanların darbe, vibrasyon veya itme yöntemi ile yerleştirilmesi ile teşkil edilmektedir. Çakma kazıklar, çelik malzemeden imal edilmiş ise genellikle H kesitli profil, çelik boru (ağzı kapalı veya açık), kullanılarak düşey ve / veya eğimli olarak çakılabilmektedir. Çelik haricinde, kare, dairesel, altıgen gibi muhtelif kesite sahip prekast betonarme ve nadiren ahşap kazıkların da çakılması ile teşkil edilebilmektedir.

driven piles

Rodio Kronsa, Soletanche Bachy

Data sheet

Benzer Uygulamalar